Oznamy pro farnost 16.6.2019

Slavnost Nejsvětější Trojice

Při sbírce na církevní školy v diecézi minulou neděli se vybralo 7 559,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Přihlášky do vyučování náboženství na základní škole pro příští školní rok si můžete vyzvednout vzadu v kostele nebo u mne. Vyplněnou přihlášku odevzdejte na farním úřadě do 30.června.

Tuto neděli v Ostrožské Lhotě mše svatá nebude. Koná se pouť v kapli svatého Antonína.

Příští neděli při mši svaté v 11.oo hodin uzavřou svátostný svazek manželský před Bohem František Hájek a Ludmila Hájková.

Protože nás čekají volby do nové farní rady, můžete zapsat na listinu v předsíni kostela návrh kandidáta staršího 18 let.