Oznamy pro farnost 23.6.2019

12.neděle v mezidobí

Tuto neděli při mši svaté v 11.oo hodin uzavřou svátostný svazek manželský před Bohem František Hájek a Ludmila Hájková.

Tuto neděli 23.6. se na Antonínku koná pouť Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie. Mše svatá je v 15.oo hodin. Kdo můžete, přijďte.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi. Po mši svaté se koná smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

V pátek 28.června po mši svaté jste všichni zváni do Pastoračního domu, kde se bude konat „Farní olympiáda“. Pro děti bude připraveno několik stanovišť s úkoly a nakonec táborák. Těšíme se na vás.

Svatý Antonínek vás přivítá na duchovní obnově DUŠE SLOVÁCKA. Začíná ve středu 26.6. v 16.hodin. Pokračuje ve čtvrtek, pátek a v sobotu vždy od 8:45 do 20 hodin. Přednášející budou P.Jan Linhart, arcibiskup Jan Graubner a Antonín Klaret Dabrowski. Obnova bude v přírodním areálu. Celý program je zdarma.

Přihlášky do vyučování náboženství na základní škole pro příští školní rok si můžete vyzvednout vzadu v kostele nebo u mne. Vyplněnou přihlášku odevzdejte do schránky na farním úřadě do 30.června.

Protože nás čekají volby do nové farní rady, můžete zapsat na listinu v předsíni kostela návrhy svých kandidátů starších 18 let.