Oznamy pro farnost 30.6.2019

13.neděle v mezidobí

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

O prázdninách v pátek mše svaté pro rodiny s dětmi nebudou.

Ze svatby Františka Hájka a Ludmily Hájkových bylo darováno na kostel 3 000,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Přihlášky do vyučování náboženství na základní škole pro příští školní rok si můžete vyzvednout vzadu v kostele nebo u mne. Vyplněnou přihlášku odevzdejte do schránky na farním úřadě do 30.června.

Protože nás čekají volby do nové farní rady, můžete zapsat na listinu v předsíni kostela návrhy svých kandidátů starších 18 let.