Antonínovo léto

Srdečně opět zveme na Svatý Antonínek malé i velké. Po roce se můžeme setakat na Antonínové létě. Týdnu, kde je každý tvůrcem i účastníkem. Kde má každý možnost příjímat, ale i rozdávat.

Předškolní děti se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělého!

Doprava na Antonínek a zpět domů je individuální!

Přibalte dětem repelent na klíšťata, (odevzdají ho a během dne je nastříkáme). Kopie kartičky zdravotní pojišťovny se taky muže hodit a tel. kontakt na rodiče.

Nedávejte dětem cenné věci.

V 10:00 se počítají porce na oběd!! Přijďte včas.

Děti a mládež se Antonínova léta účastní na odpovědnost svých rodičů. Za děti nepřebíráme zodpovědnost.

Změna programu vyhrazena. Uvedený čas se může lehce změnit.

Prosíme o modllitbu za zdar celé akce.

Pravidelně:

8:00 Ranní modlitba
12:00 Anděl Páně
18:00 Mše svatá

Neděle 7. 7.

12:00 Anděl Páně
Piknik - oběd v trávě z vlastních zásob
15:00 Mše svatá, slouží P. Josef Kuchař, farář O. N. Ves
(Mariino jídlo) - během odpoledne prezentace mezinárodního hnutí, které má za cíl dát všem dětem vzdělání a jídlo
Nocování pod širákem pro nebojácné děti ze ZŠ - spacák, karimatka, osobní věci s sebou

Pondělí 8. 7.

10:00 ... začínáme
18:00 Mše sv., slouží P. Josef Cyril Komosný, OFMCap., Brno

Úterý 9. 7.

10:00 ... začínáme
18:00 Mše svatá, slouží P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM, Praha

Středa 10. 7.

10.00 ... začínáme
16:00 Antiochia - evangelizační projekt, díky kterému se více jak 25 let oživují "duchovně vymřelé" farnosti v ČR
18:00 Mše svatá, slouží novokněz P. Ondřej Talaš, kaplan ve Zlíně

Čtvrtek 11.7.

10:00 ... začínáme
Jak se žije v Zambii - zajímavé odpoledne s Geraldem Dakou, knězem ve vesnici Mwase, nacházející se v buši a paní Kateřinou Janečkovou, která Zambii navštívila
18:00 Mše svatá, slouží P. Josef Jelínek, farář Vnorovy koncelebrace P. Gerald Daka, Zambie

Pátek 12. 7.

10:00 ... začínáme
15:00 Křížová cesta
18:00 Mše svatá, slouží P. Zdeněk Stodůlka, farář Blatnice pod Svatým Antonínkem
Po mši svaté následuje:
Antony akademka - táborák ...