Oznamy pro farnost 30.6.2019

14.neděle v mezidobí

Protože nás čekají volby do nové farní rady, můžete zapsat na listinu v předsíni kostela návrhy svých kandidátů starších 18 let.

Pořadatelé srdečně opět zvou na Svatý Antonínek malé i velké. Po roce se můžeme setkat na Antonínové létě. Informace najdete na vývěsce nebo na farních stránkách na internetu.