Oznamy pro farnost 21.7.2019

16.neděle v mezidobí

Příští neděli, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího.

Příští neděli se koná hodová sbírka na opravy našeho kostela.