Oznamy pro farnost 28.7.2019

17.neděle v mezidobí

Tuto neděli, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího.

Při mši svaté se koná hodová sbírka na opravy našeho kostela.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

Osmdesátníci darovali na potřeby kostela 6 200,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Děkuji vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě, i svojí účastí na slavnostní bohoslužbě k oslavě patrona našeho kostela.

Podpisová akce DOMA JE DOMA

Charita v naší diecézi i v celé ČR je největším poskytovatelem domácí péče, a to jak sociální, tak i té odborné zdravotní a je zároveň i poskytovatelem péče o umírající pacienty - tzv.„hospicové a paliativní péče“. Nakumulováním problémů ze strany státu a zdravotních pojišťoven se dostala domácí zdravotní péče do existenčních potíží, odcházejí kvalifikované zdravotní sestry a hrozí kolaps. Mnozí pacienti jsou na ní přitom životně závislí a nemohli by bez její pomoci zůstat doma ve svém prostředí nebo se svými blízkými. Charita se během posledního roku snažila se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví vyjednat nápravu současného stavu, ale jednání dopadla neúspěchem. Charita ČR iniciovala petici na podporu domácí péče. Snaha Charit o její záchranu je zcela legitimní, protože hájí nejenom oprávněné zájmy sester, které v Charitě pracují za velmi nízké mzdy, ale také zájmy ohrožených pacientů. Proto Vás prosím, abyste vyšli Charitě vstříc a podpořili věc v ochotě pomoci svým podpisem dobré věci. Petiční archy i s komentářem najdete v předsíni kostela.