Oznamy pro farnost 4.8.2019

18.neděle v mezidobí

Hodová sbírka na opravy našeho kostela minulou neděli přinesla 31 980,- Kč.

Kromě toho osmdesátníci darovali na potřeby kostela 6 200,-Kč.

Sedmdesátníci 4 000,-.

Padesátníci 3 000,-.

Jakubové a Anny 3 720,-.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Děkuji vám všem, kteří jste se podíleli minulou neděli na přípravě i svojí účastí na slavnostní bohoslužbě k oslavě patrona našeho kostela.

Prosím, aby se členové farní rady sešli příští neděli 11.srpna po mši svaté v Pastoračním domě.