Na Antonínku poděkujeme za úrodu, přijatá dobrodiní, ale i 200 let od obnovy poutního místa

Na Antonínku poděkujeme za úrodu, přijatá dobrodiní, ale i 200 let od obnovy poutního místa

Ke konci prázdnin neodmyslitelně patří děkovná pouť na Svatém Antonínku. Při mši svaté poděkujeme za úrodu a přijatá dobrodiní. Poutní areál se rozzáří barvami lidových krojů a různými plody z našich polí a zahrádek. V 9.00 bude mši svatou sloužit P. Miroslav Reif, farář z Osztrožské Lhoty a mši svatou v 10.30 celebruje Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský a ke svátostnému požehnání se sejdeme ve 14.00 v kapli.
Krojované procesí vychází v 9.30 od farního kostela v Blatnici.

I v letošním roce vzdáme dík našim předkům. (pozn. v minulém roce jsme si připomínali 350. výročí od položení základního kamene pro budoucí kapli) V roce 1784 byla kaple následkem Josefínských reforem prodána, poutě zrušeny a samotná stavba zpustla ... Díky velkému úsilí, odhodlání a v neposlední řadě víře našich předků, bylo poutí místo roku 1819 obnoveno. Určitě je za co děkovat. Mnohá poutní místa tenkrát zcela zanikla, jiná na své „znovuzrození" čekala mnohem déle. O obnovu se zasloužili lidé z Blatnice, ale peníze na opravu kaple se tenkrát vybíraly nejen v blízkých i vzdálených obcích, ale i na Slovensku.

Po požehnání se můžeme těšit na kulturní vystoupení, které k větším poutím už bezpochyby patří.

Kdo nás tentokrát svým zpěvem pohladí po duši a třeba i rozesměje?

Z nedalekých Kozojídek přijede folklorní ženský sbor Jahoda. Hudbou a zpěvem je doprovodí a podpoří místní dívčí kapela.

Díky ženskému pěveckému souboru Půtnice z Blatnice, Babinci z Kozojídek a dalším „ochotníkům a komparzistům" se budeme moci v duchu přenést o 200 let zpět. Navodí nám atmosféru dávných tržišť a jarmarků a zazpívají nám starou kramářskou píseň "Při Blatnici šťastné místo".

Právě tato píseň byla složena k oslavě obnovy poutního místa a na jarmacích se tak lidé dozvídali, že poutní místo opět ožilo. Mohli navázat na tradici svých babiček a stařečků a opět putovat na Svatý Antonínek ...

Během odpoledního programu si budou moci děti vyrobit v dílničce něco pěkného na památku z pouti.