Oznamy pro farnost 18.8.2019

20.neděle v mezidobí

V sobotu 24.srpna 2019 budou v našem kostele v 11.oo hodin sezdáni snoubenci Michael Šimčík, bydlištěm Uherský Ostroh a Štěpánka Opravilová, bydlištěm Veselí nad Moravou.

Příští neděli je u svatého Antonína pouť, proto v našem kostele mše svatá nebude. Ke konci prázdnin neodmyslitelně patří děkovná pouť na Svatém Antonínku. Při mši svaté poděkujeme za úrodu a přijatá dobrodiní. Poutní areál se rozzáří barvami lidových krojů a různými plody z našich polí a zahrádek. V 9.00 bude mši svatou sloužit P. Miroslav Reif, farář z Ostrožské Lhoty a mši svatou v 10.30 celebruje Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský. K svátostnému požehnání se sejdeme ve 14.00 v kapli.

V cukrárně se opět prodávají stravenky na obědy při pouti na Sv. Antonínku. Cena 90 Kč.  

Odpoledne při dožínkové pouti jste všichni srdečně zváni na kulturní program. Od 14.30 vystoupí ženský pěvecký soubor Jahody z Kozojidek, Půtnice z Blatnice, Babinec z Kozojídek. Mimo jiné si budete moci vyslechnout téměř 200 let starou kramářskou píseň o Sv. Antonínku.  

Pokud by chtěl někdo přispět do výzdoby ovocem či zeleninou ze svých polí a zahrádek může své výpěstky do pátku přinést Aleně Skřenkové.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.