Lednová farní kavárna

Lednová farní kavárna

Letošní
první
farní kavárna
se uskuteční po mši svaté
v neděli 8. ledna 2012

Všichni jsou srdečně zvání!!