Pořad bohoslužeb v září 2019

1.9.2019 neděle 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
2.9.2019 pondělí   18.00 h Prosba o pomoc Ducha svatého na začátku školního roku
  3.9.2019 úterý Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve   mše sv. nebude
4.9.2019 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
5.9.2019 čtvrtek Připomínka sv. Terezie z Kalkaty18.00 h Za zemřelého Františka Kusáka, rodinu a duše v očistci
6.9.2019 pátek   18.00 h Za zemřelé rodiče Žajdlíkovy, Kostrůnkovy, ochranu Panny Marie a dar zdraví
7.9.2019 sobota Připomínka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka18.00 h Za zemřelého Miroslava Miklíčka, otce, tchána a dar zdraví celé rodině
8.9.2019 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
9.9.2019 pondělí Připomínka sv. Petra Klavera, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.9.2019 úterý Připomínka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
11.9.2019 středa   18.00 h Za zemřelou Marii Páčovu a živou i zemřelou rodinu
12.9.2019 čtvrtek Připomínka Jména Panny Marie18.00 h Za živé i zemřelé Marie z fanosti
  13.9.2019 pátekPamátka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
14.9.2019 sobota Svátek Povýšení svatého Kříže 18.00 h Za zemřelého otce a celou živou i zemřelou rodinu
15.9.2019 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
16.9.2019 pondělí Památka sv. Ludmily, mučednice18.00 h Za živé i zemřelé Ludmily z farnosti
17.9.2019 úterý Připomínka sv. Kornélila, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků a připomínka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
18.9.2019 středa   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
19.9.2019 čtvrtek Připomínka sv. Januária, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.9.2019 pátekPamátka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků18.00 h Za Marii Botkovu, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
21.9.2019 sobotaSvátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty VELEHRAD – mše sv. nebude
22.9.2019 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
23.9.2019 pondělí Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.9.2019 úterý   16.00 hPohřeb zemřelé Ludmily Maluškové
25.9.2019 středa   18.00 h Za dar zdraví pro kněze Eliase Vellu a nová kněžská a řeholní povolání
26.9.2019 čtvrtek Připomínka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Maluška, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
27.9.2019 pátek Památka sv. Vincence de Paul, kněze 18.00 h Na poděkování za 50 let manželství, zemřelou dceru a dar zdraví
28.9.2019 sobotaSlavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze 18.00 h Za Václava Macha, manželku, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
29.9.2019 neděle 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  30.9.2019 pondělíPamátka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve18.00 h Na poděkování za 70 let života, dar zdraví a ochranu Panny Marie