Pořad bohoslužeb v říjnu 2019

  1.10.2019 úterý Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše   mše sv. nebude
  2.10.2019 středa Památka svatých andělů strážných 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
3.10.2019 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Lagovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
  4.10.2019 pátek Památka sv. Františka z Assisi 18.00 h Za zemřelou Kateřinu Kotačkovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
5.10.2019 sobota   18.00 h Za Františka Maluše, dvoje zemřelé rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
6.10.2019 neděle 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  7.10.2019 pondělí Památka Panny Marie Růžencové18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
8.10.2019 úterý     mše sv. nebude
9.10.2019 středa Připomínka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků a připomínka sv. Jana Leonardiho, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.10.2019 čtvrtek     mše sv. nebude
11.10.2019 pátek Připomínka sv. Jana XXIII., papeže   mše sv. nebude
12.10.2019 sobota Připomínka sv. Radima, biskupa   mše sv. nebude
13.10.2019 neděle 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ mše sv. nebude
14.10.2019 pondělí Připomínka sv. Kalista I., papeže a mučedníka   mše sv. nebude
  15.10.2019 úterýPamátka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve   mše sv. nebude
  16.10.2019 středa Připomínka sv. Hedviky, řeholnice a připomínka sv. Markéty Maria Alacoque, panny  mše sv. nebude
17.10.2019 čtvrtek Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.10.2019 pátek Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18.00 h Za zemřelou Františku Libosvárovu a živou i zemřelou rodinu Hlaváčovu a Libosvárovu
19.10.2019 sobota Připomínka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů, mučedníků a připomínka sv. Pavla od Kříže, kněze 18.00 h Na úmysl dárce
20.10.2019 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
21.10.2019 pondělí Připomínka bl. Karla Rakouského 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
22.10.2019 úterý Připomínka sv. Jana Pavla II., papeže   mše sv. nebude
23.10.2019 středa Připomínka sv. Jana Kapistránského, kněze 18.00 h Za zemřelou Marii Hyrákovu, bratra a rodiče
24.10.2019 čtvrtek Připomínka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.10.2019 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa Pavelku, bratra a celou živou i zemřelou rodinu
26.10.2019 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
27.10.2019 neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 9.00 h Za farníky
28.10.2019 pondělí Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 18.00 h Za zemřelého Františka a Marii Pavlasovy a duše v očistci
29.10.2019 úterý Připomínka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice   mše sv. nebude
30.10.2019 středa   18.00 h Za Ludmilu a Josefa Radochovy, dceru, syna, zetě a živou i zemřelou rodinu
31.10.2019 čtvrtek Připomínka sv. Wolfganga, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka