Oznamy pro farnost 25.8.2019

21.neděle v mezidobí

Tuto neděli se koná u svatého Antonína pouť, proto v našem kostele mše svatá nebude.

Ke konci prázdnin neodmyslitelně patří děkovná pouť na Svatém Antonínku. Při mši svaté poděkujeme za úrodu a přijatá dobrodiní. Poutní areál se rozzáří barvami lidových krojů a různými plody z našich polí a zahrádek. V 9.00 bude mši svatou sloužit P. Miroslav Reif, farář z Ostrožské Lhoty a mši svatou v 10.30 celebruje Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský. K svátostnému požehnání se sejdeme ve 14.00 v kapli.  Odpoledne při dožínkové pouti jste všichni srdečně zváni na kulturní program od 14.30 hodin.

Při sbírce na opravy našeho kostela minulou neděli se vybralo 15 975,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.