Letošní pouť děkanátu na Velehradě počítá i s aktivitami pro děti

Pouť děkanátu Uhreské Hradiště za obnovu rodin a duchovní povolání se bude konat v sobotu 21. září 2019 na Velehradě.

Program:
15:00 modlitba růžence
15:00 velká hra pro děti
15:50 svědectví misionářky z ročního pobytu v Africe
16:15 adorace dětí s katechetkami
17:00 mše svatá s otcem biskupem Josefem Nuzíkem