Říjnová duchovní obnova s františkány na téma NOVÁ EVANGELIZACE

Říjnová duchovní obnova s františkány na téma NOVÁ EVANGELIZACE

Františkáni z Uh. Hradiště zvou všechny na nedělní odpoledne 13. 10. 2019 na Svatý Antonínek.
Tentokrát se můžete těšit na hosty ze Společenství při Dóme sv. Martina v Bratislavě.

Program odpoledne:
14.00 první přednáška
15.00 mše svatá
16.30 druhá přednáška
17.30 adorace, chvály s hudbou, možnost přímluvné modlitby

Společenství vzniklo v roce 1992, tenkrát to byla malá skupinka křesťanů, kteří měli velkou touhu poznávat Boha více. Byli ochotní se spolu modlit celé hodiny a nechat se Bohem proměňovat a vést. Modlili se, aby do jejich životů vstoupil Duch Svatý.
Bůh změnil jejich životy a oni touží po tom, aby Ho lidé poznali osobně a aby byla naše krajina proměněná Božími hodnotami.
V průběhu 25 roků se z malé skupiny stalo velké společenství s více než 300 členy, které stále roste a jeho příběh Bůh stále píše. Nejpočetnější skupinu členů tvoří svobodní mladí lidé a mladé rodiny s dětmi. Společenství pomáhá lidem vstupovat do hlubšího vztahu s Bohem také skrze modlitbu chval a uctívání.

Mši svatou bude v 15:00 hodin na Svatém Antonínku celebrovat františkán otec Felix z Uherského Hradiště.

Těšíme se na Vás!
Pax et bonum!
Hana Brigita OFS