Oznamy pro farnost 15.9.2019

24.neděle v mezidobí

V pondělí 16. září 2019 začíná vyučování náboženství na základní škole v Ostrožské Lhotě. Rozvrh vyučování si můžete prohlédnout na vývěsce před kostelem.

Každý pátek jste zváni na mše svaté pro rodiny s dětmi.

Marie darovaly na potřeby kostela 5 100,- Kč. Všem dárkyním upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.

21. září 2019 jsme všichni zváni na pouť děkanátu Uherské Hradiště na Velehradě. V  15.oo hodin se začíná modlitbou růžence. V 17.oo hodin budou sloužit kněží z děkanátu s biskupem Mons.Josefem Nuzíkem koncelebrovanou mši svatou.

22. září přednáší P.Marek Orko Vácha na téma VÍRA A VĚDA od 16.oo hodin v kostele sv.Františka Xaverského.