Jak dál pracovat s kartičkami, které děti dostávají v neděli?

Jak dál pracovat s kartičkami, které děti dostávají v neděli?

Centrum pro katechezi v Olomouci nabízí už řadu let katechetické pomůcky v podobě samolepek či obrázků, které děti v naší farnosti dostávají při nedělní mši svaté.
Každý rok se materiál a zaměření mění.
V Olomouci nezahálí a rok od roku přichází s novými podněty k širokému uplatnění ve farnosti či přímo v rodinách.

Metodika ke kartičkám na každou neděli zde

Prohledněte dobře kartičku, kterou letos děti dostávají.
Zjistíte, že je na zadní straně malý trojúhelník.
Jedná se o jeden dílek z mozaiky, kterou si mohou děti během celého školního roku postupně skládat.
Arch na vlepování jednotlivých dílků je k vyzvednutí v zákristii kostela.