Pořad bohoslužeb v listopadu 2019

g>
  1.11.2019 pátekSlavnost VŠECH SVATÝCH18.00 h Za duše padlých občanů Ostrožské Lhoty ve světových válkách
2.11.2019 sobota Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ18.00 h Za všechny zemřelé
3.11.2019 neděle 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  4.11.2019 pondělí Památka sv. Karla Boromejského, biskupa18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
5.11.2019 úterý 16.00 h Za kněze a nová povolání
6.11.2019 středa   18.00 h Za zemřelého otce, dar zdraví a víry pro živou rodinu
7.11.2019 čtvrtek   18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Malůšovu a dar víry
8.11.2019 pátek   18.00 h Za zemřelou Vlastu Vaňkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a Františka Hnilicu
  9.11.2019 sobota Svátek Posvěcení lateránské baziliky18.00 h Na úmysl dárce
10.11.2019 neděle 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  11.11.2019 pondělíPamátka sv. Martina Tourského, biskupa 18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, dvoje zemřelé rodiče a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
12.11.2019 úterý Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
  13.11.2019 středaPamátka sv. Anežky České, panny18.00 h Za zemřelou Anežku Žajdlíkovu, manžela a celou rodinu
14.11.2019 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.11.2019 pátek Připomínka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 18.00 h Za Františka Žajdlíka, zemřelou manželku Annu, syna Mojmíra, vnuka Tomáška a celou rodinu
16.11.2019 sobota Připomínka sv. Markéty Skotské a připomínka sv. Gertrudy, panny18.00 h Za zemřelou Vlastu Vaňkovu, manžela a celou živou i zemřelou rodinu
17.11.2019 neděle 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
18.11.2019 pondělí Připomínka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.11.2019 úterý     mše sv. nebude
20.11.2019 středa   18.00 h Za zemřelého Františka a Ludmilu Kapinusovy a živou i zemřelou rodinu
  21.11.2019 čtvrtek Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
22.11.2019 pátekPamátka sv. Cecílie, panny a mučednice 18.00 h Za Oldřicha Maluše, dceru, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
23.11.2019 sobota Připomínka sv. Klementa I., papeže a mučedníka a připomínka sv. Kolumbána, opata 18.00 h Za zemřelého Jaroslava Bartoše, otce, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  24.11.2019 neděle Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE9.00 h Za farníky
25.11.2019 pondělí Připomínka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice18.00 h Za Františka Matuštíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
26.11.2019 úterý     mše sv. nebude
27.11.2019 středa   18.00 h Za zemřelou Květoslavu Páčovu, manžela, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu
28.11.2019 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
29.11.2019 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, dvoje rodiče a dar zdraví
30.11.2019 sobota Svátek sv. Ondřeje, apoštola18.00 h Za zemřelého manžela, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu