Pořad bohoslužeb v prosinci 2019

1.12.2019 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 h Za farníky
2.12.2019 pondělí   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  3.12.2019 úterý Památka sv. Františka Xaverského   mše sv. nebude
4.12.2019 středa Připomínka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve6.30 h Za živou a zemřelou rodinu Mikulíkovu, Vašátovu a Pašovu, duše v očistci a vedení Duchem svatým vnuka Marka
5.12.2019 čtvrtek   18.00 h Za Bohumila Vaštíka, prarodiče a živou rodinu
6.12.2019 pátek Připomínka sv. Mikuláše, biskupa18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu Hlaváčovu a Libosvárovu
  7.12.2019 sobota Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou matku a celou živou i zemřelou rodinu
8.12.2019 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
  9.12.2019 pondělíSlavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU6.30 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
10.12.2019 úterý     mše sv. nebude
11.12.2019 středa Připomínka sv. Damasa I., papeže; Adorační den farnosti6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
12.12.2019 čtvrtek Připomínka Panny Marie Guadalupské18.00 h Za rodinu Sedlářovu a Mrkvovu
13.12.2019 pátek Památka sv. Lucie, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelého Jaromíra Žajdlíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
  14.12.2019 sobota Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Annu Lopatovu, manžela Josefa, sourozence a rodiče z obou stran, ctihodnou sestru Marii Františku, dary Ducha svatého a Boží ochranu pro živou rodinu
15.12.2019 neděle 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
16.12.2019 pondělí   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
17.12.2019 úterý Výroční den narození papeže Františka   mše sv. nebude
18.12.2019 středa   6.30 h Na úmysl dárce
19.12.2019 čtvrtek   18.00 h Za Evu Sovadinovu, otce a živou i zemřelou rodinu
20.12.2019 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa Radocha, zemřelé rodiče a dar zdraví
21.12.2019 sobota Připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Boženu a Františka Lopatovy, dar zdraví a duše v očistci
22.12.2019 neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
23.12.2019 pondělíPřipomínka sv. Jana Kentského, kněze6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
24.12.2019 úterýDoba vánoční 14.00 h Za děti, mládež a rodiny z farnosti
24.12.2019 úterý  22.00 h Za dobrodince kostela a fary
  25.12.2019 středa Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 9.00 h Za farníky
26.12.2019 čtvrtekSvátek sv. Štěpána, prvomučedníka 9.00 h Za mládence z farnosti
  27.12.2019 pátek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty18.00 h Za zemřelou Ludmilu Bachanovu, dvoje zemřelé rodiče, Františku Žajdlíkovu a celou živou i zemřelou rodinu
28.12.2019 sobota Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 18.00 h Za Boženu Vlkovu, manžela, syna, rodinu Tvrdíkovu a dar zdraví
  29.12.2019 neděleSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa9.00 h Za farníky
  30.12.2019 pondělí   18.00 h Za zemřelé Marii a Vladislava Žajdlíkovy, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  31.12.2019 úterýPřipomínka sv. Silvestra I., papeže 17.00 hNa poděkování za dary uplynulého roku