Oznamy pro farnost 20.10.2019

29.neděle v mezidobí

V pátek bude mše svatá pro rodiče s dětmi.

Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili přípravy i modlitebního mostu v pátek v rámci modliteb za misie.

Tuto neděli 20. října se pak koná sbírka na misie.

Dne 3.11. v neděli a 8. – 9.11. bude v Pastoračním domě výstava sošek „Panny Marie“, při které se koná i prodej kalendářů a pohlednic. Prosíme o zapůjčení sošek Panny Marie. Můžete je přinést k paní Bartoňkové, Malůšové, či Hájkové do sedmikrásky.

V neděli 27. října při mši svaté složí slib zvolení i jmenovaní členové nové farní rady.

Dušičková pobožnost bude příští neděli 27.října ve 14.oo hodin. Nejprve vzpomeneme naše zemřelé bohoslužbou v kostele. Potom se půjdeme pomodlit ke kněžskému hrobu na hřbitov.

Ze soboty 26.10. na neděli 27.10. se mění čas.

JMENOVANÍ ČLENOVÉ EKONOMICKÉ FARNÍ RADY 2019

Dominiková Ludmila Ostrožská Lhota čp. 19

Hájek Václav Ostrožská Lhota čp. 183

Jelének Antonín Ostrožská Lhota čp. 409

Ing.Tuháček Roman, Ostrožská Lhota čp. 538

ZVOLENÍ ČLENOVÉ PASTORAČNÍ RADY 2019

Bartoňková Ludmila, Kostelní 62

Bezděk Jiří, Ostrožská Lhota čp. 191

Hájková Jarmila, Ostrožská Lhota čp. 183

Ing.Pavelka Miroslav, Ostrožská Lhota čp. 544

Pospíšilová Eliška, Ostrožská Lhota čp. 246

JMENOVANÍ ČLENOVÉ PASTORAČNÍ RADY 2019

Hanák Ladislav, Ostrožská Lhota čp. 216

Mgr.Machová Hana, , Ostrožská Lhota čp. 385

Mach Lumír, Ostrožská Lhota čp. 526

Bc.Mazurek Přemysl, Ostrožská Lhota čp. 321

Pavelka Miroslav, Ostrožská Lhota čp. 53