Oznamy pro farnost 27.10.2019

30.neděle v mezidobí

Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té nahlásit v sakristii.

V pátek bude mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Při sbírce na misie se minulou neděli vybralo 12 513,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Dne 3.11. v neděli a 9. – 10.11. bude v Pastoračním domě výstava sošek „Panny Marie“, při které se koná i prodej kalendářů a pohlednic.

V neděli 27. října při mši svaté složí slib zvolení i jmenovaní členové nové farní rady.

Dušičková pobožnost se koná v neděli 27.října ve 14.oo hodin. Nejprve vzpomeneme naše zemřelé bohoslužbou v kostele. Potom se půjdeme pomodlit ke kněžským hrobům na hřbitov.

Ze soboty 26.10. na neděli 27.10. se mění čas.