Oznamy pro farnost 3.11.2019

31.neděle v mezidobí

Tuto neděli po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny, která se koná v pastoračním domě.

V úterý 5.listopadu přijměte pozvání na tradiční bohoslužbu k výročí úmrtí  P. Antonína Šuránka. Mši svatou v 16.oo hodin společně s kněžími slouží biskup Mons.Antonín Basler.

V pátek bude mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Odpustky pro duše v očistci: Ve dnech od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.