Oznamy pro farnost 10.11.2019

32.neděle v mezidobí

Tuto středu jste všichni zváni na mši svatou za zemřelé kněze, kterou budou koncelebrovat kněží z děkanátu spolu s biskupem Mons.Josefem Nuzíkem v bazilice na Velehradě v 9.oo hodin.

V pátek bude mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Příští neděli se koná sbírka na charitu.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili tradiční bohoslužby k výročí úmrtí  P. Antonína Šuránka a zvláště všem, kteří se svojí službou zapojili do liturgie a všech příprav spojených s pohoštěním.