Oznamy pro farnost 17.11.2019

33.neděle v mezidobí

V pátek bude mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Tuto neděli se koná sbírka na charitu.

Ve farních kostelích se koná příští neděli před Nejsvětější svátostí zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Tuto neděli v 17.17 hodin budou zvonit zvony na oslavu toho, že jsme před 30 lety dosáhli svobody.