Oznamy pro farnost 24.11.2019

Slavnost Ježíše Krista Krále

V pátek bude mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Při sbírce na charitu minulou neděli se vybralo 10 600,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Kdo odebíráte časopis „Milujte se“, můžete si ho vyzvednout v sakristii. Mohou se případně přihlásit další zájemci. Předplatné bude vybírat paní Kaucová po novém roce.

Příští neděli si přineste adventní věnce na posvěcení.