Oznamy pro farnost 1.12.2019

1.neděle adventní

V neděli si přineste adventní věnce na posvěcení.

Prosím členy farní rady, aby se tuto neděli sešli v Pastoračním domě, tentokrát ve 14.oo hodin.

Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lampičky. Po mši svaté pak bude pro všechny přichystaná snídaně v Pastoračním domě.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek budu navštěvovat nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek bude mše svatá věnována rodičům s dětmi.