Oznamy pro farnost 8.12.2019

1.neděle adventní

Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lampičky.

Po mši svaté pak bude pro všechny přichystaná snídaně v Pastoračním domě.

Na středu 11. prosince připadá adorační den naší farnosti.

Program celodenní adorace:

7:00 VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI (po ranní mši svaté)

7:30, 9:00, 12:00, 15:00 DENNÍ MODLITBA CÍRKVE

10:30 LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU

16:00 SPOLEČNÁ MODLITBA DĚTÍ

17:00 ZÁVĚREČNÁ SPOLEČNÁ MODLITBA S POŽEHNÁNÍM

Po celý čas prostor pro osobní modlitbu.

V pátek bude mše svatá věnována rodičům s dětmi.