Pořad bohoslužeb v lednu 2020

  1.1.2020 středaSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 h Za dívky z farnosti a ostatní farníky
  2.1.2020 čtvrtek Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve18.00 h Za zemřelého Františka Hájka, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  3.1.2020 pátekNejsvětějšího Jména Ježíš18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  4.1.2020 sobota   18.00 h Za rodinu Šmehlíkovu a vedení Duchem svatým
  5.1.2020 neděle2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ9.00 h Za farníky
  6.1.2020 pondělíSlavnost ZJEVENÍ PÁNĚ18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  7.1.2020 úterý Připomínka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze   mše sv. nebude
  8.1.2020 středa   18.00 h Za rodiče Trávníčkovy, vnuka Pavla, celou rodinu a dar zdraví
  9.1.2020 čtvrtek   18.00 h Za Rozálii Kaňovu, manžela, rodinu Hubíkovu, Dominikovu, Horákovu a duše v očistci
  10.1.2020 pátek   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Hyrákovu, manžela a celou živou i zemřelou rodinu
  11.1.2020 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii Minaříkovu
  12.1.2020 neděle SVÁTEK KŘTU PÁNĚ9.00 h Za farníky
  13.1.2020 pondělíPřipomínka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  14.1.2020 úterý     mše sv. nebude
  15.1.2020 středa   18.00 h Za zemřelého Pavla Valčuhu a dar zdraví
  16.1.2020 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku, duše v očistci a dar zdraví
  17.1.2020 pátekPamátka sv. Antonína, opata18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  18.1.2020 sobotaPamátka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů18.00 h Za zemřelého Josefa Matuštíka, rodiče, ochranu Boží a prosba k Panně Marii o dar zdraví pro celou rodinu
  19.1.2020 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  20.1.2020 pondělí Připomínka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a připomínka sv. Šebestiána, mučedníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  21.1.2020 úterý Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice   mše sv. nebude
  22.1.2020 středa Připomínka sv. Vincence, jáhna a mučedníka18.00 h Za dar zdraví, dary Ducha svatého a Boží ochranu
  23.1.2020 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Jana a Marii Dominikovy, zemřelé sourozence, tři zemřelé syny a snachu
  24.1.2020 pátek Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelé rodiče Kaňovy, Bočkovy a živou i zemřelou rodinu
  25.1.2020 sobotaSvátek Obrácení sv. Pavla, apoštola18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, ochranu Panny Marie a andělů strážných
  26.1.2020 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  27.1.2020 pondělí Připomínka sv. Anděly Mericiové, panny18.00 h Na poděkování
  28.1.2020 úterýPamátka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
  29.1.2020 středa   18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Františka Miklíčkovy, zetě, dar zdraví a Boží ochranu do dalších let
  30.1.2020 čtvrtek   18.00 h Za zemřelé Kateřinu a Františka Dominikovy, syna, zetě a živou i zemřelou rodinu
  31.1.2020 pátekPamátka sv. Jana Boska, kněze18.00 h Za zemřelou Marii Turčinovu, manžela Josefa a živou i zemřelou rodinu