Pořad bohoslužeb v únoru 2020

  1.2.2020 sobota   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  2.2.2020 neděle SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU9.00 h Za farníky
  3.2.2020 pondělíPřipomínka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a připomínka sv. Ansgara, biskupa15.00 h Pohřeb zemřelé Růženy Lopatové
  4.2.2020 úterý     mše sv. nebude
  5.2.2020 středa Památka sv. Agáty, panny a mučednice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  6.2.2020 čtvrtek Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Josefa a Annu Bartošovy, syna, dceru a duše v očistci
  7.2.2020 pátek   18.00 h Za rodinu Vaněčkovu a Radochovu
  8.2.2020 sobota Připomínka sv. Jeronýma Emilianiho a připomínka sv. Josefiny Bakhity, panny18.00 h Za zemřelého Františka a Boženu Lopatovy a živou i zemřelou rodinu
  9.2.2020 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  10.2.2020 pondělí Památka sv. Scholastiky, panny18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  11.2.2020 úterý Připomínka Panny Marie Lurdské   mše sv. nebude
  12.2.2020 středa   18.00 h Za zemřelého Josefa Vaňka, manželku, rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  13.2.2020 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  14.2.2020 pátek   18.00 h Za zemřelého Antonína a Ludmilu Lagovy a živou i zemřelou rodinu
  15.2.2020 sobota   18.00 h Za zemřelou Alexandru Bezděkovu, manžela, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
  16.2.2020 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  17.2.2020 pondělíPřipomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  18.2.2020 úterý     mše sv. nebude
  19.2.2020 středa   18.00 h Za zemřelou rodinu Kotačkovu a Vaňkovu
  20.2.2020 čtvrtek   18.00 h Za Marii a Ladislava Žajdlíkovy, dvoje rodiče a dar zdraví
  21.2.2020 pátekPřipomínka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelého otce, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  22.2.2020 sobota Svátek Stolce sv. Petra, apoštola18.00 h Za Bohuslava Maluše, dvoje zemřelé rodiče, Marii Žajdlíkovu, dar zdraví a Boží ochranu
  23.2.2020 neděle7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  24.2.2020 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  25.2.2020 úterý     mše sv. nebude
  26.2.2020 středaPOPELEČNÍ STŘEDA18.00 h Za zemřelého Jana Kotačku, manželku, děti, vnučku a živou rodinu
  27.2.2020 čtvrtek   18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Křivánkovu, Nedbalovu a dar zdraví
  28.2.2020 pátek   18.00 h Za ochranu života od početí do přirozené smrti a za děti zemřelé před narozením
  29.2.2020 sobota   18.00 h Za zemřelou Annu Válkovu, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví