Oznamy pro farnost 29.12.2019

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

V pátek jste zváni na mši svatou pro rodiče s dětmi.

Vánoční sbírka na opravy našeho kostela na Boží Hod vánoční vynesla 38 809,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste vánoční oslavy připravili a také hlavně těm, kteří jste se zapojili do liturgie, obřadů, zpěvů nebo do přípravy vánočních stromků, výzdoby, úklidu, a přispěli tak svým zpěvem či muzicírovaním, vánočním divadlem i svojí četnou účastní na slavnostních bohoslužbách. Poděkování patří také všem, kdo darovali stromky na vánoční výzdobu kostela.

V sobotu 4.1.2020 se koná v Ostrožské Lhotě Tříkrálová sbírka. Sraz koledníků i vedoucích skupinek bude ve 12.3o hodin v Pastoračním domě. Pak následuje požehnání koledníkům.