Oznamy pro farnost 8. 1. 2012

Viz příloha

Přílohy

Svátek Křtu Páně
Svátek Křtu Páně