Kalendář - co nás čeká

PROSINEC 2020

03.12.2020čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.12.2020pátekPrvní pátek v měsíci
04.12.2020pátekNávštěva nemocných
06.12.2020neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ
06.12.2020 neděleMše svatá na Antonínku v 15,00 h
07.12.2020pondělíRORÁTY
08.12.2020úterýSlavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
09.12.2020středaRORÁTY
10.12.2020čtvrtekDen lidských práv
11.12.2020 pátekAdorační den farnosti
13.12.2020neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ
14.12.2020pondělíRORÁTY
16.12.2020středaRORÁTY
20.12.2020neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ
21.12.2020pondělíRORÁTY
23.12.2020středaRORÁTY
24.12.2020čtvrtekDoba vánoční
25.12.2020pátekSlavnost NAROZENÍ PÁNĚ
27.12.2020neděleSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31.12.2020čtvrtekPoděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
31.12.2020čtvrtekDěkovná pobožnost na konci roku – Svatý Hostýn
31.12.2020 čtvrtekSilvestrovská půlnoční mše svatá na Antonínku v 23,59 h

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

Úklid kostela

Lektoři

LEDEN

01.01.2021pátekPrvní pátek v měsíci
01.01.2021pátekSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
01.01.2021pátekSvětový den modliteb za mír
03.01.2021neděle 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06.01.2021středa Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
06.01.2021středaŽehnání vody, křídy a kadidla
10.01.2021neděle SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
17.01.2021neděle 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.01.2021 - 25.01.2021pondělí - pondělíTýden modliteb za jednotu křesťanů
24.01.2021neděle 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.01.2021neděleNeděle Božího slova
31.01.2021neděle 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
31.01.2021neděleSvětový den pomoci malomocným

ÚNOR

02.02.2021úterý SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
05.02.2021pátekPrvní pátek v měsíci
07.02.2021neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.02.2021čtvrtekSvětový den nemocných
12.02.2021 - 14.02.2021pátek - neděleArcidiecézni setkání katechetů
14.02.2021neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.02.2021středaPOPELEČNÍ STŘEDA
17.02.2021středaDen přísného postu
20.02.2021sobotaDiecézní pouť – Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála
21.02.2021neděle1. NEDĚLE POSTNÍ
21.02.2021neděleSbírka Haléř svatého Petra
28.02.2021neděle2. NEDĚLE POSTNÍ

BŘEZEN

05.03.2021pátekPrvní pátek v měsíci
07.03.2021neděle3. NEDĚLE POSTNÍ
13.03.2021sobotaVýroční den zvolení papeže Františka
14.03.2021neděle4. NEDĚLE POSTNÍ
21.03.2021neděle5. NEDĚLE POSTNÍ
21.03.2021neděleMezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
21.03.2021neděleSvatojosefská pouť mužů – Svatý Hostýn
25.03.2021čtvrtekSlavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
25.03.2021čtvrtekDen modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
26.03.2021 - 27.03.2021pátek - sobotaArcidiecézní setkání mládeže
28.03.2021neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

DUBEN

01.04.2021čtvrtekZELENÝ ČTVRTEK
02.04.2021pátekPrvní pátek v měsíci
02.04.2021pátekVELKÝ PÁTEK
02.04.2021pátekDen přísného postu
02.04.2021 - 03.04.2020pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě
03.04.2021sobotaBÍLÁ SOBOTA
04.04.2021neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
04.04.2021neděleSbírka na Kněžský seminář AO
07.04.2021středaSvětový den zdraví
11.04.2021neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
18.04.2021neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
24.04.2021sobotaPouť hasičů (XXVIII.) - Svatý Hostýn
25.04.2021neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
25.04.2021neděleSbírka na křesťanská média
25.04.2021neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu

KVĚTEN

02.05.2021neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
02.05.2021nedělePouť bohoslovců za povolání (XIV.) - Svatý Hostýn
06.05.2021čtvrtekDiecézní pouť – Městská pouť ke sv. Janu Sarkanderovi v katedrále v Olomouci
07.05.2021pátekPrvní pátek v měsíci
08.05.2021sobotaDiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
09.05.2021neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
09.05.2021neděleDen modliteb za pronásledované křesťany ve světě
09.05.2021nedělePouť podnikatelů (XIX.) - Svatý Hostýn
09.05.2021neděleSvátek matek
12.05.2021středaMezinárodní den ošetřovatelek
13.05.2021čtvrtekSlavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
14.05.2021pátekZačíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
16.05.2021neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
16.05.2021neděleDen modliteb za sdělovací prostředky
22.05.2021sobotaPouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a kněžská povolání
23.05.2021neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
23.05.2021neděleSbírka na církevní školy v diecézi
23.05.2021nedělePouť včelařů (XIX.) - Svatý Hostýn
24.05.2021pondělíDen modliteb za církev v Číně
25.05.2021úterýMezinárodní den ztracených dětí
30.05.2021neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

ČERVEN

01.06.2021úterýMezinárodní den dětí
03.06.2021čtvrtekSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
04.06.2021pátekPrvní pátek v měsíci
05.06.2021sobotaSvětový den životního prostředí
06.06.2021neděle10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.06.2021úterýDiecézní pouť – Pouť kněží za vlastní posvěcení – Svatý Hostýn
11.06.2021pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
12.06.2021sobotaPouť lékařů a zdravotníků (XI.) - Svatý Hostýn
13.06.2021neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.06.2021pátekArcidiecézní setkání dětí
20.06.2021neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.06.2021čtvrtekSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
26.06.2021sobotaDiecézní pouť – Svěcení kněží – katedrála
27.06.2021neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29.06.2021úterýSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

ČERVENEC

02.07.2021pátekPrvní pátek v měsíci
04.07.2021neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
05.07.2021pondělíSlavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké
05.07.2021pondělíNárodní pouť – Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
11.07.2021neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.07.2021neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
25.07.2021neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SRPEN

01.08.2021neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
06.08.2021pátekPrvní pátek v měsíci
08.08.2021neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.08.2021neděleSlavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
15.08.2021neděleTitulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie; hlavní pouť – Svatý Hostýn
21.08.2021sobotaPouť pedagogů (XIII.) - Svatý Hostýn
22.08.2021neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.08.2021neděleMezinárodní den obětí náboženského násilí
22.08.2021neděleTradiční orelská pouť – Svatý Hostýn
28.08.2021sobotaArcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin – Svatý Hostýn
29.08.2021neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

ZÁŘÍ

01.09.2021středaSvětový dem modliteb za péči o stvoření
03.09.2021pátekPrvní pátek v měsíci
04.09.2021sobotaMuklovská pouť (XXIX.) - Svatý Hostýn
05.09.2021neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
05.09.2021nedělePouť členů Matice svatohostýnské – Svatý Hostýn
08.09.2021středaMezinárodní den gramotnosti
12.09.2021neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.09.2021čtvrtekDen církevních škol
19.09.2021neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
19.09.2021neděleMezinárodní den neslyšících
21.09.2021úterýMezinárodní den míru
26.09.2021neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.09.2021úterýSlavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
28.09.2021úterýNárodní pouť – Stará Boleslav – sv. Václav

ŘÍJEN

04.06.2021pátekPrvní pátek v měsíci

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LISTOPAD

01.11.2020neděleSlavnost VŠECH SVATÝCH
01.11.2020 - 30.11.2020neděle - pondělíMožnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé
06.11.2020pátekPrvní pátek v měsíci
08.11.2020neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13.11.2020pátekMezinárodní den nevidomých
15.11.2020neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.11.2020neděleSvětový den chudých
15.11.2020neděleDen bible
17.11.2020úterýMezinárodní den studentstva
22.11.2020neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
28.11.2020sobotaŽehnání adventních věnců
29.11.2020neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ
30.11.2020pondělíRORÁTY

PROSINEC

01.12.2020úterýSvětový den boje proti AIDS
01.12.2020 úterýModlitba za kněze a mše svatá na Antonínku v 15,00 h
02.12.2020středaRORÁTY

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC