Oznamy pro farnost 5.1.2020

2.neděle po Narození Páně

Tuto neděli po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.

V pondělí přijďte na setkání seniorů od 16.oo hodin do Pastoračního domu.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Tuto neděli je mše svatá také v kapli sv.Antonína v 15.oo hodin.

Prosím, aby se členové farní rady sešli příští neděli po mši svaté v Pastoračním domě.