Oznamy pro farnost 12.1.2020

Křtu Páně

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli po mši svaté v Pastoračním domě.

Při Tříkrálové sbírce se vybralo 46 773,- Kč. Děkujeme všem koledníkům i dárcům.

Autobus na Hromniční pouť matek bude vyjíždět v sobotu 1. února v 6,30 hodin z autobusového nádraží Uh. Hradiště ze stanoviště č. 26. Cena je 200,- Kč a zájemci se mohou přihlašovat v sakristii kostela Františka Xaverského nebo v děkanátní kanceláři v Uh. Hradišti.