Oznamy pro farnost 26.1.2020

3.neděle v mezidobí

Ve čtvrtek 30. ledna přijde na vizitaci naší farnosti pan děkan P.Josef Říha. Budeme spolu koncelebrovat a po mši svaté si můžete s ním v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka podiskutovat.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Při mši svaté na Svátek Uvedení Páně do chrámu se budou na začátku mše svaté světit svíce.