Oznamy pro farnost 2.2.2020

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Při mši svaté na Svátek Uvedení Páně do chrámu se budou na začátku mše svaté světit svíce.