Oznamy pro farnost 9.2.2020

5.neděle v mezidobí

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Letos je tomu 350 let, co byla poprvé na Svatém Antonínku sloužena mše svatá ke cti svatého Antonína Paduánského. Při této příležitosti 6. – 11. září jste zváni na poutní zájezd po stopách sv.Antonína Paduánského. Informace najdete na vývěsce před kostelem a na letáčcích v předsíni našeho kostela.

Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste uklidili betlém.

V neděli 9.února jste všichni zváni do kavárny v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka.