Pořad bohoslužeb v březnu 2020

  1.3.2020 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
  2.3.2020 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  3.3.2020 úterý     mše sv. nebude
  4.3.2020 středaPřipomínka sv Kazimíra18.00 h Na úmysl dárce
  5.3.2020 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce
  6.3.2020 pátek   18.00 h Za zemřelého otce a živou i zemřelou rodinu
  7.3.2020 sobotaPřipomínka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic18.00 h Na úmysl dárce
  8.3.2020 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
  9.3.2020 pondělíPřipomínka sv. Františky Římské, řeholnice18.00 h Za zemřelou matku a živou i zemřelou rodinu
  10.3.2020 úterý Připomínka sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
  11.3.2020 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  12.3.2020 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Marii Vaňkovu, manžela, děti a duše v očistci
  13.3.2020 pátekVýroční den zvolení papeže Františka18.00 h Za zemřelého Jana Hyráka, manželku, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
  14.3.2020 sobota   18.00 h Za dar zdraví, ochranu Panny Marie a na poděkování
  15.3.2020 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ mše sv. nebude
  16.3.2020 pondělí   mše sv. nebude
17.3.2020 úterý Připomínka sv. Patrika, biskupa     mše sv. nebude
18.3.2020 středa Připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve  mše sv. nebude
  19.3.2020 čtvrtek Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE mše sv. nebude
  20.3.2020 pátek   mše sv. nebude
  21.3.2020 sobota   mše sv. nebude
  22.3.2020 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ mše sv. nebude
  23.3.2020 pondělíPřipomínka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa mše sv. nebude
  24.3.2020 úterý     mše sv. nebude
  25.3.2020 středaSlavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ mše sv. nebude
  26.3.2020 čtvrtek   mše sv. nebude
  27.3.2020 pátek   mše sv. nebude
  28.3.2020 sobota   mše sv. nebude
  29.3.2020 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ mše sv. nebude
  30.3.2020 pondělí   mše sv. nebude
  31.3.2020 úterý     mše sv. nebude