Oznamy pro farnost 1.3.2020

1. neděle postní

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Tuto neděli po mši svaté jsme zváni do farní kavárny.

V postní době se koná křížová cesta každou neděli ve 14.oo hodin.

Tuto neděli bude mše svatá také v kapli sv.Antonína v 15.oo hodin.

Ze sbírky na „haléř svatého Petra“ bylo odesláno 10 240,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Prosím, aby se členové farní rady sešli příští neděli 8. března po mši svaté v Pastoračním domě.

Rozhodnutí otce arcibiskupa Mons.Jana Graubnera Vzhledem k tomu, že časopisy Zprávy z Medugorje a Regina vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité vydávají nepravdivé a zavádějící informace o životě církve a její nauce, zakazuji tyto časopisy nabízet v kostelích. Zákaz se týká i knih vydávaných a nabízených těmito časopisy.