Oznamy pro farnost 8.3.2020

2. neděle postní

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Srdečně zveme všechny farníky na křížovou cestu. V postní době se koná křížová cesta každou neděli ve 14.oo hodin. Tuto neděli prosíme hlavně všechny otce o aktivní účast. Sraz mají otcové ve 13.45 hodin v sakristii.

Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli 8. března po mši svaté v Pastoračním domě.

Příští neděli 15. března se koná sbírka na opravy našeho kostela.