Pěší pouť do Valašských Klobouků

Pěší pouť se skrze opatřením kvůli šíření koronaviru NEUSKUTEČNÍ.

Až na malé výjimky vyráží farnost od roku 2008 začátkem května na vícedenní pěší pouť. Letos naše kroky povedou do Valašských Klobouků!
Proč právě tam?
Už několik měsíců zde prožívá své jáhenské období náš rodák Vojta Radoch, který, dá-li Pán, letos v červnu přijme kněžské svěcení. Pouť je naplánovaná na 1. – 3. května.
Neděle 3. 5. je navíc Nedělí Dobrého Pastýře a tudíž i Světový den modliteb za kněžská a řeholní povolání a této neděli předchází Týden modliteb za duchovní povolání.
Líp by to nešlo naplánovat a načasovat! Je to Boží řízení!

Naší pouť chceme obětovat především za Vojtu, ale i další kandidáty z naší arcidiecéze, kteří ve stejný den přijmou svátost kněžství.
Ve svých modlitbách budeme myslet i na nová kněžská a řeholní povolání, ale i samotné rodiny. Vždyť v rodině (i v té farní) tato budoucí povolání rostou, utužují se a dozrávají.

Do Valašských Klobouk je to od nás jen 54 km, takže ideální délka. Ani málo ani moc. Zkrátka tak akorát. A kdoví, kam časem vítr Vojtu zavěje. Na druhý konec diecéze by to mohla být už delší štreka.

Kromě pěší pouti „Lhota – Klobouky“, je možné za námi přijet autobusem a k pěším poutníkům se přidat na posledních 6 km.
Nebo vysednete až přímo ve Valašských Kloboukách, kde na putující počkáte a společně pak všichni prožijeme mši svatou.
Jak vidět, nabízí se možnost pro každého!
Zdatné, vytrvalce, méně výkonné, ale i ty, kteří si na pěší putování už netroufají.

Na pouť je potřeba se předem přihlásit.

Přihlášky přijímá:
Mirek Pospíšil (608 363 947)
Ludmila Dominiková
Jarmila Hájková
nebo v zákristii kostela

Podrobnější plán cesty bude aktualizován.

Cena autobusu, ale i pro pěší bude časem upresněna.