Pořad bohoslužeb od 13. 3. do 15. 3. 2020

S přihlédnutím na závazné rozhodnutí vlády ČR a s ohledem na prevenci šíření infekční nákazy se upravují bohoslužby následovně:

V pátek 13. března bude mše svatá od 18:00 hod. pro první příchozí do celkového počtu 30 účastníků. Program dětské mše je zrušený.

V sobotu 14. března bude mše svatá od 18.00 hod. pro první příchozí do celkového počtu 30 účastníků.

V neděli 15. března mše svatá nebude.

Česká biskupská konference doporučuje lidem starším a zdravotně indisponovaným využít vysílání mše svaté v médiích.

Děkujeme za pochopení.