Oznamy pro farnost 15. 1. 2012

Viz příloha

Přílohy

2. neděle v mezidobí
2. neděle v mezidobí