Pořad bohoslužeb v květnu 2020

  1.5.2020 pátek Připomínka sv. Josefa, dělníka 18.00 h Na úmysl dárce
  2.5.2020 sobota Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Karla Kmentu, otce, dvoje prarodiče a dar zdraví celé rodině
  3.5.2020 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  4.5.2020 pondělí   18.00 h Za zemřelou Miladu Radochovu, manžela, syna, pravnuka, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  5.5.2020 úterý     mše sv. nebude
6.5.2020 středa  Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  7.5.2020 čtvrtek   18.00 h Prosba za dar zdraví, na poděkování za přijatá dobrodiní a živou i zemřelou rodinu
  8.5.2020 pátekPřipomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí18.00 h Za zemřelého Jana a Annu Míškovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  9.5.2020 sobota   18.00 h Za Františka Pavelku, bratra, rodiče z obou stran, dar zdraví a živou i zemřelou rodinu
  10.5.2020 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  11.5.2020 pondělí   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  12.5.2020 úterý Připomínka sv. Nerea a Achillea, mučedníků a připomínka sv. Pankráce, mučedníka   mše sv. nebude
  13.5.2020 středa Připomínka Panny Marie Fatimské 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Bachanovu a dvoje rodiče
  14.5.2020 čtvrtek Svátek sv. Matěje, apoštola18.00 h Za zemřelé rodiče, dceru a živou rodinu
  15.5.2020 pátek   18.00 h Za zemřelou Květoslavu Páčovu, manžela, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu
  16.5.2020 sobota Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  17.5.2020 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  18.5.2020 pondělí Připomínka sv. Jana I., papeže a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, dvoje rodiče a dar zdraví
  19.5.2020 úterý     mše sv. nebude
  20.5.2020 středa Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 18.00 h Za zemřelého Jiřího Bartoňka, sorozence, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  21.5.2020 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  22.5.2020 pátekPřipomínka sv. Rity z Cascie, řeholnice18.00 h Na poděkování za dožití 80 let, zemřelého manžela, dvoje rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
  23.5.2020 sobota   18.00 h Za zemřelé rodiče Radochovy, dva syny, zetě a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
  24.5.2020 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  25.5.2020 pondělí Připomínka sv. Bedy Ctihodného kněze a učitele církve, připomínka sv. Řehoře VII., papeže a připomínka sv. Magdalény de´Pazzi, panny 18.00 h Za rodinu Křápkovu a Malušovu
  26.5.2020 úterýPamátka sv. Filipa Neriho, kněze   mše sv. nebude
  27.5.2020 středa Památka sv. Augustina z Cartenbury, biskupa 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
  28.5.2020 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  29.5.2020 pátek   18.00 h Za Antonína Dominika, rodiče z obou stran, žvou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  30.5.2020 sobota Památka sv. Zdislavy 18.00 h Za zemřelou Anežku a Miloslava Gottvaldovy, sourozence a rodiče
  31.5.2020 neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 9.00 h Za farníky