Pořad bohoslužeb v červnu 2020

  1.6.2020 pondělí Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.6.2020 úterý Památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků   mše sv. nebude
3.6.2020 středa Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 18.00 h Za Květoslava Pěnčíka, syna Norberta a celou rodinu živou i zemřelou
  4.6.2020 čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze18.00 h Za dar živé víry pro všechny, kdo ji hlásají a hledají
5.6.2020 pátek Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 18.00 h Za rodinu Míškovu a za dar zdraví
  6.6.2020 sobota Připomínka sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropolitního chrámu a celé arcidiecéze a připomínka sv. Norberta, biskupa 13.00 h Pohřeb zemřelé Ludmily Hájkové
  7.6.2020 neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE9.00 h Za farníky
  8.6.2020 pondělí   18.00 h Za zemřelou matku a celou živou i zemřelou rodinu
9.6.2020 úterý Připomínka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve   mše sv. nebude
  10.6.2020 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  11.6.2020 čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ18.00 h Za dar zdraví a Boží ochranu
  12.6.2020 pátek   18.00 h Za Josefa a Marii Těthalovy a živou i zemřelou rodinu
  13.6.2020 sobotaPamátka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve18.00 h Za živé i zemřelé Antoníny a Antonie z farnosti
  14.6.2020 neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ POUŤ – mše sv. nebude
  15.6.2020 pondělí Připomínka sv. Víta, mučedníka18.00 h Za Boženu a Jakuba Dominikovy a celou živou i zemřelou rodinu
  16.6.2020 úterý     mše sv. nebude
  17.6.2020 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  18.6.2020 čtvrtek   16.00 h Pohřeb zemřelé Marie Kaňové
  19.6.2020 pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 18.00 h Na úmysl dárce
  20.6.2020 sobotaPamátka Neposkvrněného srdce Panny Marie 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  21.6.2020 neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za prvokomunikanty
  22.6.2020 pondělí Připomínka sv. Paulína Nolánského, biskupa a připomínka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků18.00 h Za zemřelého Oldřicha Drexlera, sourozence, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
  23.6.2020 úterý     mše sv. nebude
  24.6.2020 středaSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE18.00 h Za zemřelého P.Miroslava Bachana, zemřelou maminku a dar zdraví pro celou rodinu
  25.6.2020 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  26.6.2020 pátek   18.00 h Za zemřelého Pavla Trávníčka, prarodiče Vaněčkovy, Boží ochranu pro celou rodinu a dar zdraví
  27.6.2020 sobota Připomínka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 18.00 h Za Františka Bachana, dvoje rodiče, duše v očistci, celou rodinu a dar zdraví
  28.6.2020 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ POUŤ – mše sv. nebude
  29.6.2020 pondělíSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, zemřelé rodiče a živou i zemřelou rodinu Budařovu a Páčovu
  30.6.2020 úterý Svátek Výročí posvěcení katedrály   mše sv. nebude