Oznamy pro farnost 26.4.2020

3.neděle velikonoční

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek nebude večerní mše svatá pro rodiče s dětmi.

V měsíci květnu se konají po večerní mši svaté májové pobožnosti.

Od pondělí 27. dubna 2020 bude pořad bohoslužeb, jak bylo zvykem. Jen vzhledem k vládním opatřením je nutno nosit roušku a zachovávat rozestup dva metry a zatím platí omezení počtu účastníků do 15 osob. Lidé přicházející do kostela by si měli desifikovat ruce.

Kostel se bude otevírat hodinu před začátkem bohoslužeb, kdy se také bude možno zpovídat.