Týden modliteb za duchovní povolání

Týden modliteb za duchovní povolání

Ve dnech 27. 4. – 3. 5. 2020 probíhá TÝDEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ. Původně měl být završený naší společnou pěší poutí do Valašských Klobouk. Více zde

Společné putování má za cíl stmelit a oživit farní společenství napříč generacemi. Dalším smysl jí dává úmysl, za který ji chceme obětovat. Tzn. všechny těžkosti, bolesti, puchýře, odříkání, horko, chlad, pot, nepohodlí, …

Letos jsme chtěli při pouti myslet na nová kněžská a řeholní povolání a obzvlášť na jáhna Vojtu Radocha, našeho rodáka.
Dá-li Pán, přijme letos kněžské svěcení.

Nemůžeme společně putovat.
Modlit se za nová duchovní povolání můžeme.
V tom by nám nic bránit nemělo.
A kdo chce, může vykonat i svou soukromou mini pouť.

Poselství Svatého otce Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání zde

Materiál ke stažení zde