Arcibiskup Jan nás vybízí k modlitbám za déšť

Arcibiskup Jan nás vybízí k modlitbám za déšť

Naši předkové byli víc spojení s přírodou, Božím stvořením. Během roku v určité dny chodívali v procesí s křížem do polí, modlili se, zpívali, ... prosili o vláhu a příhodné počasí.
Dobrá úroda pro ně znamenala hodně! Věděli, že budou mít z čeho uživit své rodiny a děti. Nebude bída a přečkají zimu. Vážili si každého zrnka obilí.

Dokonce i jedním z důvodů výstavby kaple na Antonínku bylo, aby náš kraj byl ušetřen od živelných pohrom. Snahou bylo vytvořit místo k modlitbě, kde si lidé z okolí budu vyprošovat Boží požehnání pro své rodiny a hospodářství.

Navraťme se k moudrosti našich předků.
Nejen na Svatém Antonínku děkujeme za úrodu, nezapomínejme o ni během roku prosit. Dobrou pomůckou k modlitbě nám může být mobilní aplikace Prosby za déšť
Využít ji můžeme nejen doma, ale třeba při vycházce přírodou.

Modlitby za déšť ke stažení v PDF v příloze.

Přílohy

Prosby za dešť
Prosby za dešť