Oznamy pro farnost 10.5.2020

5.neděle velikonoční

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Při této mši svaté proběhne příprava na první svaté přijímání dětí. První svaté přijímání v naší farnosti se překládá na 21. června 2020.

V měsíci květnu se konají po večerní mši svaté májové pobožnosti.

Kostel se otevírá hodinu před začátkem bohoslužeb, kdy je také možnost se vyzpovídat.

V neděli odpoledne je mše svatá i v kapli sv.Antonína. V 15.oo hodin začínají hodinky k sv.Antonínovi a potom následuje mše svatá.

Od 11. května platí omezení počtu účastníků bohoslužby do 100 osob, také nutnost nosit roušku chránící dýchací cesty a zachovávání rozestupu alespoň dva metry. Lidé přicházející do kostela by si měli desinfikovat ruce.

Při sbírce na křesťanská média minulou neděli se vybralo 3 130 ,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli se koná sbírka na pronásledované křesťany.

Drazí bratři,

stále jsme v mimořádné situaci. I když už máme možnost slavení veřejných bohoslužeb, jsme ještě omezení. Po dobu krizového stavu se ruší plánované sbírky. Tak to platí i o svatodušní sbírce na církevní školství. Ta se letos nekoná. Zároveň ale myslím na to, že pronásledovaní křesťané to mají v této době dvojnásob těžké. Jejich pronásledování neumlká, ale současně zbytek křesťanů jim přestává věnovat pozornost, když řeší své problémy s koronavirem a pak bude řešit problémy hospodářské krize. Na 6. neděli velikonoční připadá den modliteb za pronásledované křesťany. I když bude v kostele méně lidí, pamatujme, prosím, společně na pronásledované křesťany. A jako obětní dar k těmto modlitbám přidejme ohlášenou sbírku na pomoc křesťanům na Blízkém východě, i když bude skromná.

S přáním všeho dobra od Pána zdraví a ze srdce žehná

+Jan Graubner

Česká biskupská konference se na základě prosby ministra zdravotnictví připojuje k oslavě Mezinárodního dne zdravotních sester a v úterý 12. května se ve 12 hodin po dobu cca 1 minuty rozezní zvony na kostelních věžích jako poděkování Bohu za ustupující pandemii a na poděkování zdravotnímu personálu, zvláště zdravotním sestrám, za obětavé nasazení v náročné službě lásky nemocným.